Cookies

Spôsob a podmienky využívania cookies spoločnosťou ERFIN, s.r.o.

Spoločnosť ERFIN, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava, IČO: 36 766 194 je prevádzkovateľom osobných údajov a správcom stránky www.nehnutelnosti-vykup.sk. Na tejto webovej stránke používame cookies na účely:

  • vytváranie štatistík o návštevnosti webových stránok a o správaní sa návštevníkov,
  • marketingové cielenie reklamy.

Cookies sú krátke textové súbory ukladané vo webovom prehliadači návštevníka webovej stránky (napríklad Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari) v počítači alebo v inom zariadení používanom na prístup na internet. Cookies slúžia predovšetkým na efektívne používanie webovej stránky, jej funkcie a nastavenia, ďalej umožňujú nám získať a zapamätať
si preferencie návštevníka pri prehliadaní webových stránok, ako je napríklad zobrazenie poslednej prehliadanej stránky. Okrem toho slúžia aj na štatistické účely o návštevnosti webových stránok a na marketingové účely slúžiace na cielenie reklamy.

Podľa § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení Vás informujeme o používaní cookies a o tom, že máte možnosť zmeniť nastavenie svojho prehliadača pre prípad, ak nesúhlasíte so súčasným nastavením využívania cookies. Podľa uvedeného zákonného ustanovenia sa za súhlas s ukladaním cookies považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača, ktorý používate na prístup k našej webovej stránke. Webovú stránku je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje získavanie údajov o správaní návštevníka webovej stránky, alebo pre cielenie reklamy. Ak si neželáte, aby sme používali cookies na štatistické resp. reklamné účely, máte možnosť zakázať ich používanie
v nastaveniach svojho webového prehliadača. Zmena nastavenia používaného webového prehliadača ohľadne cookies sa uplatní pre všetky webové stránky, ktoré navštevujete až do prípadnej ďalšej zmeny takýchto nastavení.

Cookies pre účely vytvárania štatistík o návštevnosti webovej stránky a  zbieranie údajov pre tento účel predstavuje spracúvanie osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Pre tento účel sa spracúvajú údaje o Vašom pripojení a o počítači (napríklad typ a nastavenie prehliadača, IP adresa, operačný systém). Cookies, ktoré sa spracúvajú pre takéto účely, sú posudzované v anonymnej podobe ako celok, pričom neumožňujú identifikáciu jednotlivca. Pre tento účel zbierame a spracúvame údaje po dobu 1 roka.

Cookies pre účely cielenia reklamy sú spracúvané na základe Vášho súhlasu. Súhlas udeľujete nastavením Vašeho webového prehliadača. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre tento účel sa preto dá kedykoľvek odvolať/vziať späť zmenou nastavenia príslušného webového prehliadača, to však nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania už predtým získaných údajov. Cookies pre cielenie reklamy sú ukladané a spracúvané po dobu 3 mesiacov.

Dôležité informácie o spracúvaní osobných údajov, o právnych základoch spracúvania osobných údajov a o Vašich právach uvádzame tiež v dokumente Informácia o spracúvaní osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s používaním webového prehliadača na prístup k našim webovým stránkam môže realizovať aj spoločnosť Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké ako poskytovateľ služieb Google Analytics a Google AdWords, a aj iní poskytovatelia služieb, softvérov a aplikácií.

Máte záujem o naše služby?

Obhliadku nehnuteľnosti je možné dohodnúť telefonicky 0905 843 723,
alebo emailom office@erfin.sk.