Postup pri výkupe
nehnuteľnosti

Naša spoločnosť si nezakladá len na rýchlych riešeniach, ale aj na dôslednom postupe pri riešení Vašich žiadostí.

Každý výkup nehnuteľnosti je tak ako každá nehnutelnosť, ojedinelý, preto sme reálny priebeh spísali do nasledujúcich bodov.


Analýza potrieb klienta

 • Analýza Vašich potrieb, predstáv a cieľov
 • Sumarizácia dokumentov potrebných k realizácii obchodného prípadu vrátane fotodokumentácie
 • Obhliadka príslušnej nehnuteľnosti
 • Vyhodnotenie situácie

Ocenenie nehnuteľnosti

 • Analýza ceny ponúkanej nehnuteľnosti
 • Predloženie cenovej ponuky klientovi

Po zvážení a analýze všetkých potrebných údajov o ponúkanej nehnuteľnosti predložíme klientovi cenovú ponuku za nehnuteľnosť. Ocenenie nehnuteľnosti vždy vychádza z trhovej ceny nehnuteľnosti.

Výška ceny, ktorú sme schopní zaplatiť za Vašu nehnuteľnosť závisí od momentálnej situácie na trhu nehnuteľností a od dopytu investorov o typ nehnuteľnosti, ktorú vlastníte. Pôvodný stav nehnuteľnosti nie je dôvodom nižšej ponuky.


Dohoda sa na spoločnom postupe

V úvode realizácie výkupu nehnuteľnosti si s Vami dohodneme osobné stretnutie, na ktorom zanalyzujeme Vaše potreby a ciele. Je vhodné na stretnutie priniesť a poskytnúť k nahliadnutiu všetky potrebné dokumenty o nehnuteľnosti a dokumenty o Vašich prípadných záväzkoch (viď potrebné dokumenty). Zodpovedný pracovník našej spoločnosti následne vykoná obhliadku Vašej nehnuteľnosti, prípadne si pozrie doplňujúce právne podklady.

Po dôkladnej analýze Vašej momentálnej situácie Vám navrhneme jej najoptimálnejšie riešenie. Dohodneme sa na spoločnom postupe pri výkupe nehnuteľnosti, oddlžení nehnuteľnosti, vyplatení zálohy a vyplatení všetkých veriteľov.

Vyriešenie situácie môže byť odlišné, podľa toho či máte záujem o výkup nehnuteľnosti, hrozí Vám dražba nehnuteľného majetku, alebo neviete svoju nehnuteľnosť predať dostatočne rýchlo a výhodne.


Príprava dokumentov, uzatvorenie dohody a vyplatenie peňazí

 • Po spoločnej dohode nasleduje vysvetlenie realizácia a postupu
 • Príprava potrebných dokumentov slúžiacich na bezpečný prevod vlastníckeho práva
 • Vyplatenie dohodnutej kúpnej ceny

Dočasné alebo náhradné bývanie

 • V prípade záujmu klienta možnosť nájdenia náhradného nového bývania
 • Zabezpečíme komplexné právne poradenstvo pri kúpe novej nehnuteľnosti

V prípade záujmu klienta dokážeme ponúknuť a v spolupráci s partnerskými realitnými kanceláriami Vám nájsť nové bývanie. Taktiež sme schopní ponúknuť Vám komplexné poradenstvo ohľadom kúpy Vašej ďalšej nehnuteľnosti.


Potrebné dokumenty

 • List vlastníctva
 • Titul nadobudnutia (listinu na základe ktorej ste nadobudli vlastníctvo, napr. Kúpna zmluva, Darovacia zmluva, Dedičstvo – notárska zápisnica)
 • V prípade založenia v prospech banky, alebo tretej osoby – záložnú zmluvu
 • Upovedomenie o začatí exekúcie
 • Výzva na úhradu dlhov
 • Oznámenie o vyčíslení dlhov
 • Prípadne iné dokumenty potrebné na bezproblémový prevod vlastníckeho práva

Máte záujem o naše služby?

Obhliadku nehnuteľnosti je možné dohodnúť telefonicky 0905 843 723,
alebo emailom office@erfin.sk.